مختصری از من

من بسیار مسئولیت پذیر هستم و برای خوب انجام شدن کاری که به محول شده تا پای جان هستم ‌. کار پیدا کردن برای من یکی از اولویت های مهم زندگی است ولی نه هر کاری. اگر کاری حقوقش مناسب باشد و محیط مناسبی هم داشته باشد حتی نقل مکان میکنم به جایی نزدیک محیط کارم .

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی ict
  گرایش دیتا /دانشگاه جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com