مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  /دانشگاه آزادشهریار
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری شرکتها /دانشگاه آزاد پرند / معدل 14
 • 1386 تا 1389
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 تهران / معدل 16
https://.com