مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  TASVIRENO.COM
  طراح سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML - CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL - PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQUERY - JAVASCRIPT - BOOTSTRAP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Computer Vision
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML - CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL - PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQUERY - JAVASCRIPT - BOOTSTRAP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com