مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی باستان شناسی
  /دانشگاه آزاد ورامین

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سیمرغ آهنین ایرانیان
  کارشناس تور داخلی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Publisher
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com