مختصری از من

بسيارعلاقه مندم تاتخصص وانگيزه خودراباتيم درحال توسعه شمابه اشتراك بگذارم.
چندويژگي بارزمن كه مي توانددرپيشبرداهداف سازماني شمامفيدباشد، روحيه بالاي كارتيمي وپشتكارمي باشد.شخصيت خودانگيخته وپويابه همراه سخت كوشي ،تاكنون درموفقيت هاي حرفه اي من بسيارموثربوده وعامل مهمي كه توان مضاعفي دراين زمينه به من مي دهد، علاقه مندي بالاي من به حوزه حسابداري مي باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت فناوري اطلاعات(MITM)
  گرایش مديريت دانش(KM) /دانشگاه آموزش عالي مهرالبرزتهران / معدل 16
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حسابداري
  گرایش مالي /دانشگاه علمي كاربردي / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسي
  حسابرس بيمه

  توضیحات: يكسال سابقه حسابرسي

 • شهریور ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۹۵
  شركت مهندسي نرم افزاررايورز
  مالی و حسابداری/ كارمنداداري

  توضیحات: انجام اموراداري -بانك -بيمه -تنخواه گردان.و...

 • دی ۱۳۷۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۲
  صنايع روشنايي آرم (برقيران)
  سرپرست خط توليد(نقاشي صنعتي)

  توضیحات: حدود6سال ونيم مشغول بكاربودم كه 4سال پاياني سمت سرپرستي نقاشي صنعتي رابعهده داشتم و بعلت نقل وانتقال شركت به آبيك قزوين ازادامه همكاري انصراف دادم.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بنده پژوهشي درموردبررسي تاثيرهوش جمعي بربهبودآموزش الكترونيكي درموسسه آموزش عالي مهرالبرزانجام داده ام.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش موردعلاقه بنده دويدن وكوهنوردي مي باشد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • محاسبه بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابرسي
 • اتوماسيون اداريoffice
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربي

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رایورز
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره هاي آموزشي مركزآموزش
 • نرم افزاركنترل ومديريت پول سحر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربي
 • يادگيري الكترونيكي (درمحيط وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهينامهe-lerning

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSRT
دانش تخصصی
 • محاسبه بیمه
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابرسي
 • اتوماسيون اداريoffice
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربي
https://.com