مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پيام نور پرند

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  سازمان فناوری اطلاعات
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس it
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  سازمان راهداری و حمل و نقل
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناسit
 • شهریور ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  هتل انقلاب
  تشریفات/هتلداری و کترینگ/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • office وICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت و شبکه های مجازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و اشنایی با مباحث ان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سایت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • office وICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت و شبکه های مجازی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و اشنایی با مباحث ان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com