مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد
 • 1369 تا 1372
  فوق دیپلم برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید چمران کرمان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پارک علم و فناوری البرز
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مدیر فناوری
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول IT
 • فروردین ۱۳۷۸ تا فروردین ۱۳۹۰
  سازمان انرژی اتمی ایران
  مهندسی برق/ کارشناس هسته ای
 • مهر ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۷۸
  وزارت علوم مرکز تحقیقات علمی کشور
  سخت افزار و شبکه/ مسئول IT
 • فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۷۸
  دانشگاه تهران
  سخت افزار و شبکه/ مسئول فنی شبکه کامپیوتر
 • فروردین ۱۳۷۵ تا فروردین ۱۳۷۸
  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  سخت افزار و شبکه/ مسئول فنی و مدرس IT
 • مهر ۱۳۷۳ تا مهر ۱۳۷۵
  وزارت جهاد سازندگی
  مهندسی برق/ کارشناس الکترونیک
https://.com