مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اهواز / معدل 17
 • 1384 تا 1386
  فوق دیپلم مهندسی مکانیک
  گرایش تعمیرات نیروگاه /دانشگاه آزاد اهواز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۹ تا هم اکنون
  اداره آتش نشانی کشت و صنعت امیرکبیر
  ایمنی و محیط زیست/ سرپرست شیفت اداره آتش نشانی
 • خرداد ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۷۹
  پروژه کشت و صنعت دهخدا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مسئول بانک ماشین آلات
 • دی ۱۳۷۳ تا مرداد ۱۳۷۵
  پروژه پالایشگاه بندرعباس
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ هماهنگ کننده تعمیرگاه ماشین آلات

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آتش نشانی و اطفاء حریق از اداره آتش نشانی اهواز
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش پیشرفته حریق از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مبانی ایمنی و بهداشت کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار
 • حفاظت
  80% Complete
  عنوان مدرک: وسایل حفاظت فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی در عملیات جوشکاری از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اصول ایمنی و بهداشت کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی کار در مواد شیمیایی از موسسه بهسازی صنایع
 • ایمنی کار با گاز ها و بخارات
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی کار با گاز ها و بخارات از مجتمع کارخانجات پشتیبانی
 • رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه 1 رانندگی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آتش نشانی و اطفاء حریق از اداره آتش نشانی اهواز
 • آتش نشانی و خدمات ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش پیشرفته حریق از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی و بهداشت
  80% Complete
  عنوان مدرک: مبانی ایمنی و بهداشت کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار
 • حفاظت
  80% Complete
  عنوان مدرک: وسایل حفاظت فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی در عملیات جوشکاری از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک: اصول ایمنی و بهداشت کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی کار در مواد شیمیایی از موسسه بهسازی صنایع
 • ایمنی کار با گاز ها و بخارات
  80% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی کار با گاز ها و بخارات از مجتمع کارخانجات پشتیبانی
 • رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایه 1 رانندگی
https://.com