مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه جامع آزاد اسلامی واحد شوشتر / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت آریان لیان پخش
  بازاریابی و فروش/ مسئول بازاریابی و فروش
 • شهریور ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  گروه صنعتی نجاتی (آناتا)
  بازاریابی و فروش/ مسئول بازاریابی و فروش
 • بهمن ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  شهرداری اهواز
  مسئول دفتر/ مسئول آمار

پروژه ها

 • 1390
  کارآموزی موتورهای خودرو
  کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com