مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صفاهان اصفهان / معدل 18.05
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه نقش جهان اصفهان / معدل 19

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت مس طلای اردستان
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول پرسنلی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی VB.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور پرسنلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google earth
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی VB.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور پرسنلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی دیجیتال
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com