مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه صنعتی بیرجند / معدل 13

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com