مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی طراحی صنعتی
    /دانشگاه هنر تهران / معدل 14.14
https://.com