مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی
  /دانشگاه
 • 1384 تا 1385
  کارشناسی
  /دانشگاه

پروژه ها

 • 1393
  Coffex2013

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به Import /Export دیتابیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • (Entrepreneurship) کارآفرینی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش و بازار یابی (B2E) , (B2B)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به Import /Export دیتابیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com