مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه امام صادق(ع)و راه دانش

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت گلرود ابنیه سد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
  مالی و حسابداری/ حسابدار و خزانه دار

دانش تخصصی

 • مسلط به نرم افزار مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به حسابداری پیمانکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش دیده در دوره حقوق و دستمزد نرم افزار همکاران سیستم و اخذ گواهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش دیده در دوره تکمیل اظهار نامه مالیاتی و اخذ گواهی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به نرم افزار مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط به حسابداری پیمانکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش دیده در دوره حقوق و دستمزد نرم افزار همکاران سیستم و اخذ گواهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آموزش دیده در دوره تکمیل اظهار نامه مالیاتی و اخذ گواهی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com