مختصری از من

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
    شركت پيشتازان (loewe wifi)
    سخت افزار و شبکه/ كارشناس نصب و پشتيبان
https://.com