مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه غیرانتفاعی ابرار تهران

پروژه ها

 • 1393
  پروزژه مهندسی صنایع_ زنجیره تامین
  نگارنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com