مختصری از من

www.linkedin.com/in/keykia

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  /دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1391 تا 1395
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 19.32

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  رتبه اول مسابقات آزاد برنامه نویسی دانشگاه فردوسی مشهد - FCPC
 • 1393
  رتبه چهاردهم پنجمین مسابقه ملی دانش آموزی شریف - دانشگاه صنعتی شریف
 • 1392
  رتبه ششم کشوری پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - بخش ریاضی
 • 1392
  رتبه اول مسابقات شهر ریاضی
 • 1391
  رتبه دوم مسابقات ملی برنامه نویسی دانش آموزی - جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش
https://.com