مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مجتمع چاپ پیشرو اورامان
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره های فروش حرفه ای .مهندسی فروش .زبان بدن.personal selling._personal power 1,2_هوش هیجانی EQ_شخصیت شناسیMBTI در دانشکده مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: در حال تحصیل
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره های فروش حرفه ای .مهندسی فروش .زبان بدن.personal selling._personal power 1,2_هوش هیجانی EQ_شخصیت شناسیMBTI در دانشکده مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com