مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه پارس / معدل 17.3

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  دوركاري
  مترجمي و تايپ در منزل

  توضیحات: دلیل ادامه ندادن این حرفه درآمد پایین آن بود

 • آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳
  مطب
  مسئول دفتر/ منشي

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com