مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح دانشی ومهارتی من باشد. این موضوع محرکی جدی در مسیر رشد فردی ام می باشد. از پیاده سازی ایده هایم خیلی لذت می برم. مشتاق کار با آدم های باهوشتر ومشتاق تر از خودم هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد شاهرود / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت بیمه ملت
  بازاریابی و فروش/ نماینده بیمه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خسارت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازاریابی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیمه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • بازاریابی و فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • خسارت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com