مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مترجمی
  گرایش زبان روسی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  فراگستر الکترونیک
  اداری و فروش
 • اسفند ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵
  کرمان موتور
  اداری و فروش
 • مرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  ثبت ونک
  مسئول دفتر/ اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • روانشناسی تربیتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Tadbir
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tarh Andishan
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • روسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان روسی
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • روانشناسی تربیتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com