مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندس برق
  گرایش كنترل /دانشگاه فني انقلاب تهران / معدل 15.87
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم برق
  گرایش قدرت /دانشگاه بيرجند / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نويسي ميكرو AVR ,ARM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسيون صنعتي
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نويسي نرم افزار متلب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نويسي ميكروكنترلر AVR ,ARM
  60% Complete
  عنوان مدرک: فني و حرفه اي
 • آشنا به نرم افزارهاي altium designer، pspice,Proteus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار اتوماسيون صنعتي SIMATIC MANAGER
  80% Complete
  عنوان مدرک: فني و حرفه اي
 • برق صنعتی پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي
 • فن ورز شبكهاي هوايي و انتقال و توزيع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني و حرفه اي

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نويسي ميكرو AVR ,ARM
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسيون صنعتي
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com