مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق قضایی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  موسسه حقوقی
  حقوق/ مشاور حقوقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله سازمان تجارت جهانی وارکان آن
 • 1392
  1-مقاله:بررسی مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری در حقوق ایران 2-مقاله:بررسی تفصیلی انواع جنایت های بین المللی 3-تدریس آزاد در آموزشگاه های مختلف تحت دروس حقوق مدنی ایران،حقوق تجارت،حقوق جزای عمومی،حقوق جزای اختصاصی،آیین دادرسی کیفری و مدنی،اصول فقه واستنباط اسلامی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مشاور تخصصی حقوقی وکیفری وخانواده وتنظیم دادخواست ها و لوایح حقوقی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حقوق قضایی

ابزار و نرم افزار

 • قانون تجارت
  100% Complete
  عنوان مدرک: حقوق

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ندارم
دانش تخصصی
 • مشاور تخصصی حقوقی وکیفری وخانواده وتنظیم دادخواست ها و لوایح حقوقی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی حقوق قضایی
https://.com