مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    فوق دیپلم معماری
    /دانشگاه الزهرا تبریز
https://.com