مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.02
https://.com