مختصری از من

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی میکروب شناسی پزشکی هستم از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوره کارشناسی را در دانشگاه چمران اهواز گذراندم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
  گرایش باکتری شناسی /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 14.66

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به همکاری در تمامی عرصه ها می باشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • میکروبیولوژی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ارشد

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروبیولوژی
  40% Complete
  عنوان مدرک: ارشد
https://.com