مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مجتمع ورزشی آموزشی نفت محمودآباد
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس امور فرهنگی و هنری و سمعی و بصری از سال 86 الی 90 - رئیس مرکر آفرینش های هنری از سال 90 الی 91

  توضیحات: مرکز آفرینش های هنری مسئولیت کامل برنامه ریزی وراهبری کلیه امور مربوط به حوزه های فرهنگی ، هنر و رسانه مجتمع را در اختیار داشته است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • مدیریت هنر و رسانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های مربوطه- تجربه عملیاتی
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو دوره های کارگاهی
دانش تخصصی
 • مدیریت هنر و رسانه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های مربوطه- تجربه عملیاتی
 • روانشناسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو دوره های کارگاهی
https://.com