مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه پيام نور شهريار

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  آرنيكا مهر كيش
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵
  موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
  مالی و حسابداری/ كارشناس صندوق

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com