مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آموزشکده فنی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  هتل اسکان الوند
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  هتل اسکان فرصت
  مالی و حسابداری/ رییس حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت gti
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • خرداد ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷
  پست بانک
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com