مختصری از من

اینجانب دارای 14 سال سابقه کار در امور اداری و دفتری میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1381
  دیپلم طراحی و دوخت
  / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  تحلیلگران اطلاعات نگاره
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل

  توضیحات: آشنایی کامل به کلیه امور اداری و دفتری - تایپ و تند زنی - آشنایی کامل به محیط office- بایگانی اسناد مالی و نامه ها - صدور فاکتور فروش - ورود اطلاعات خرید و فروش فصلی و ....

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  داروسازی حکیم
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر مالی

  توضیحات: آشنایی کامل به کلیه امور اداری و دفتری - تایپ و تند زنی - آشنایی کامل به محیط office- بایگانی اسناد مالی و نامه ها - صدور فاکتور فروش- ورود اطلاعات خرید و فروش فصلی - و ....

 • فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت سایه گستر آریا زمین
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: آشنایی کامل به کلیه امور اداری و دفتری - تایپ و تند زنی - آشنایی کامل به محیط office- بایگانی اسناد مالی و نامه ها - صدور فاکتور فروش - ورود اطلاعات خرید و فروش فصلی و ....

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Drilling Office
  20% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
دانش تخصصی
 • Drilling Office
  20% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
https://.com