مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1382
  کارشناسی عمران
  گرایش راه و باند /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  شهرداری تهران
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر فنی و عمرانی

پروژه ها

 • خط 3 مترو تهران
  ناظر مقیم
 • سنگفرش بازار تهران
  رییس نظارت
 • پیاده راه سازی اطراف بازار تهران
  ناظر
 • مرمت و بازسازی مسجد ارک
  ناظر
 • طرح مکانیزه آسفالت سرد در سطح تهران
  ناظر امور مناطق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عمران

ابزار و نرم افزار

 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عمران
https://.com