مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه خیام / معدل 16.5

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • رایسیس.پارسیان.پایا.مالی همکاران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com