مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد- واحد تهران شمال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com