مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی اینترنتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Intermediate
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com