مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور بابل / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابداری و حسابرسی هوشیاران
  مالی و حسابداری/ حسابرسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو شورا قسمت امداد و سازندگی
 • عضو شورای بسیج بخش امداد و سازندگی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com