مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای درزمینه عمرانی ونظارت فعالیت میکنم بسیار علاقه مند هستم تا تخصص وانگیزه خود را تیم درحال توسعه شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز من که می تواند درپیش برد اهداف سازمان مفید باشد روحیه بالای کار تیمی و توان حل مساله وکار در شرایط سخت است.شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت حرفه ای من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی را در این زمینه به من می دهد علاقه مندی من به حوزه عمرانی و نظارت می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد کازرون / معدل 14.3
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم کاردانی ساختمان
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه آزاد کازرون / معدل 15.41

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت فنی مهندسی آریا پیشروجاوید فارس
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: انجام صورت جلسه ها
  نوشتن صورت وضعیت

 • فروردین ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۳
  دفتر فنی مهندسی شهر زیبا
  مهندسی عمران معماری/ ناظر مقیم

  توضیحات: ناظر مقیم ساختمان

پروژه ها

 • 1395
  ساخت ساختمان درمانگاه ورستوران
  سرپرست کارگاه

  توضیحات: کمکی سرپرست کارگاه و انجام صورت جلسه ها وصورت وضعیت

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL از موسسه انستیتوایز ایران
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای پروانه اشتغال اجرا(مجری)از سازمان نظام مهندسی با شمراه عضویت 30585-31-17

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL موسسه انستیتو ایز ایران
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL از موسسه انستیتوایز ایران
 • نظارت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای پروانه اشتغال اجرا(مجری)از سازمان نظام مهندسی با شمراه عضویت 30585-31-17
https://.com