مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  /دانشگاه آزاد ، واحد تهران مرکزی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در جلسات مختلف نقد شعر و محافل ادبی
 • شرکت در جلسات مختلف نقد و بررسی شعر و محافل ادبی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com