مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 15.34

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت سپاهان موکت
  مسئول تهیه مواد اولیه و بررسی خواص الیاف تولیدی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com