مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه رشته مخابرات را انتخاب کرده ام و در طول تحصیل تمام سعی خود را کرده ام تا با تکنولوژی روز پیش روم میتوانم خود را فردی بسیار سخت کوش،جویای یادگیری و با انگیزه و هدف معرفی کنم که دارای روحیه مشارکت در انجام کار را دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1393
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  مهندسی برق/

پروژه ها

 • 1395
 • 1390

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Cisco Certified Network Associate
  60% Complete
  عنوان مدرک: network, CCNA
 • optical fiber
  80% Complete
  عنوان مدرک: sdh,pdh,dwdm
 • plcc
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • mobile telecommunications courses
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • massive mimo (5G)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • sisimSimulation with matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab software
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mpls
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Certified Network Associate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • optical fiber
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Cisco Certified Network Associate
  60% Complete
  عنوان مدرک: network, CCNA
 • optical fiber
  80% Complete
  عنوان مدرک: sdh,pdh,dwdm
 • plcc
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • mobile telecommunications courses
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • massive mimo (5G)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • sisimSimulation with matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com