مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۳
  دفتر خانه 209 کرج
  مسئول دفتر/ مدیر دفتر
 • خرداد ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۸
  شرکت آژینه ساعی
  تحصیل دار
 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۴
  سایپا دیزل
  تکنسین فنی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت درجه 1و2 فنی حرفه ای
 • گواهینامه بین المللی تدافعی رسمی با دوره های خاص
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی پیشرفته
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت درجه 1و2 فنی حرفه ای
 • گواهینامه بین المللی تدافعی رسمی با دوره های خاص
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com