مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق ثبتی /دانشگاه جهاد دانشگاه تهران 3 / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت ردان پدرام شهر
  مسئول قرارداد

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک icdl 2 فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • Word.excel.power
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl2
دانش تخصصی
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک icdl 2 فنی و حرفه ای
https://.com