مختصری از من

آشنایی با تنظیم موتور خودروهای انژکتوری،دست به آچار،آماده به کار در شهر ه‍ای مختلف ایران

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com