مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش صنایع گاز /دانشگاه امیدیه / معدل 18.41
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه اراک / معدل 14.97

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت گاز استان قم
  مهندسی شیمی/ کارورز بهره برداری و تعمیرات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره اموزشی بهینه سازی مصرف سوخت بویلرها

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com