مختصری از من

تجربه صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی،رفع مغایرت بانکی و کنترل تنخواه گردان
تجربه خوب در استفاده از نرم افزارهای حسابداری
آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی
تجربه در محاسبات حقوقو صدور اسناد مربوطه
مهارت کاربرد اکسل در حسابداری (محاسبه استهلاک دارایی ثابت و تهیه گزارشات مالی )
تجربه خوب در تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و نکات با اهمیت آن و تهیه و ارسال گزارش خرید و فروش
آشنایی با بستن حسابهای موقت و دایم و تهیه اظهار نامه عملکرد
دارای روحیه مثبت و توانایی کارگروهی و مسئولیت پذیری در محیط کار

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1379
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه سراسری / معدل 15
 • 1375 تا 1379
  دیپلم حسابداری
  گرایش مالی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت سامانه جامع ساعی
  مالی و حسابداری/ رییس حسابداری
 • مهر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت پخش سراسری ماکیان دارو
  مالی و حسابداری/ رییس حسابداری
 • دی ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۹
  شرکت خدمات ماشینهایی اداری ایران
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • مرداد ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  شرکت شب شکن البرز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار قانون مالیات مستقیم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سمینار قانون مالیات مستقیم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com