مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش حمل و نقل /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۹
  شهرداری منطقه سه قم
  مهندسی عمران معماری/ کارشناس فنی
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۶
  سازمان توسعه و عمران منطقه ویژه سلفچگان
  مهندسی عمران معماری/ نماینده کارفرما در پروژه های عمرانی
https://.com