مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه علوم تحقیقات تهران(شهر قدس) / معدل 15.48
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه سراسری ارومیه / معدل 13.24

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بیمه دی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست فروشدو بازاریابی
 • شهریور ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  پخش برادران شیخی
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های کسب و کار

ابزار و نرم افزار

 • 7مهارت ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: IC DL

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: Intermadiate
دانش تخصصی
 • کسب و کار
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های کسب و کار
https://.com