مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  سخنرانی1.مقاله2.پوستر2

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک: فوق لیسانس
https://.com