مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی مهندسی صنایع
    /دانشگاه دانشگاه آزاد دهاقان
https://.com