مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه صنعتی بیرجند / معدل 16.04

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  مشهدنخ
  مهندسی صنایع/ کاراموز

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com