مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش اقتصاد سیستم های انرژی /دانشگاه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری(موسسه نیاوران) / معدل 18.67
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ریاضیات و کاربردها
  /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 15.54

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  در رشته ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران فارغ التحصیل شده ام.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت ورزشی: شنا
 • فعالیت هنری: موسیقی (آواز)
 • برگزاری مسابقات سودوکوی کشوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر .
 • برگزاری بزرگداشت دهه ی ریاضیات.
 • برگزاری مسابقات اریگامی و جشنواره تورینگ خیام.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتمام دوره تخصصی
 • زبان کره ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت شخصی این مهارت را کسب کرده ام.
 • زبان ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: در خانواده ترک زبان متولد و لهجه ی استامبولی را شخصا اموختم.
 • زبان کردی
  100% Complete
  عنوان مدرک: در خانواده کرد زبان متولد شدم.
 • مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • ریاضیات و کاربردها
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • STATA
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی پایان دوره
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتمام دوره تخصصی
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتمام دوره تخصصی
 • زبان کره ای
  60% Complete
  عنوان مدرک: به صورت شخصی این مهارت را کسب کرده ام.
 • زبان ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: در خانواده ترک زبان متولد و لهجه ی استامبولی را شخصا اموختم.
 • زبان کردی
  100% Complete
  عنوان مدرک: در خانواده کرد زبان متولد شدم.
 • مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • ریاضیات و کاربردها
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com